Wie

Marieke de Jong

Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en psychotherapeut.

Specialisaties

 • Kortdurende klachtgerichte psychologische behandeling alsook langerdurende psychotherapie bij volwassenen.
 • Psychotherapeutisch breed opgeleid, vanuit diverse referentiekaders. Cognitieve gedragstherapie, Schema-focussed therapie en MentalisationBased psychotherapie.
 • Behandeling van onder meer depressieve klachten, angstklachten, hypochondrie, dwangstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, assertiviteitsproblemen en sociale angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek.

  Werkwijze en visie

  Zowel kortdurende psychologische behandeling als langerdurende psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is de deskundige omtrent de eigen belevingen en wensen. Als therapeut heb ik veel ervaring met psychische processen en psychiatrische ziektebeelden. Samenwerking en uitwisseling zijn wezenlijk in het behandelings- en psychotherapeutisch proces. Na de intakegesprekken stel ik in samenspraak met de cliënt een behandelplan op. Dit is de leidraad voor de behandeling.

  De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en inzichtgevend. Afname van de klachten is het doel. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is belangrijk. Tegelijkertijd is er aandacht voor het optimaliseren van de interactie met anderen (ik- ander).

  Werkervaring

  Vrijgevestigd psychotherapeut met ruime ervaring (eerstelijnspsychologische zorg, ggz-instelling, polikliniek psychiatrie, medische psychologie algemeen ziekenhuis,
  revalidatiecentrum).

  Kwaliteitsgaranties

  • Klinisch psycholoog en GZ-psycholoog; BIG: 49060978325.
  • Psychotherapeut; BIG registratie
  • Gedragstherapeut (VGCt)
  • Lidmaatschappen: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) www.vgct.nl, Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info

  AGB-Praktijk-code: 94060387
  AGB-Persoonlijk-code: 94002295

  Privacystatement

  Kempisch Psychologisch Perspectief hanteert het volgende privacystatement.