Vergoedingsregeling

Basisverzekering
De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. KPP heeft voor 2023 contracten kunnen afsluiten met CZ, VGZ, Zilveren Kruis/Achmea en ONVZ. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes.

Eigen risico
Het wettelijk verplichte eigen risico van € 385 per jaar, wordt ieder jaar dat client behandeling ontvangt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.
Na verwijzing door u als (huis)arts voor een behandeling in de generalistische basis-ggz, zet de vrijgevestigde ggz-professional op basis van diagnostiek een behandeling Kort, Middellang, Intensief of Chronisch in. De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM-IV, en dat u verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Vergoede zorg
De wijze waarop de behandeling wordt gedeclareerd staat beschreven in het zorgprestatiemodel. Dit model wordt uitgelegd in deze animatie. Meer informatie over de maximum tarieven staat in NZA-tarieven-klinisch-psycholoog-2023. Meer informatie over het eigen risico van de cliënt vindt u in deze Factsheet-Zorgprestatiemodel-en-eigen-risico-okt-2021.