Praktijkinformatie

Openingstijden praktijk (uitsluitend op afspraak): Ma en di 9.00- 16.00 en vrijdag 9.00 -14.00

Patiƫnten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpraktijk/post. In de avond is dat de huisartsenpost in Bladel (tel.:0900-1232022) en in het weekend de huisartsenpost in Veldhoven (tel.: 0900-1232024). Meer informatie hierover bij huisarts. Bij patiƫnten die onder behandeling zijn (bij Marieke de Jong) en bij wie het voorkomen van een crisis tijdens de behandeling mogelijk zou kunnen zijn, kan telefonisch een vooraanmelding worden gedaan door Marieke de Jong bij de crisisdienst (GGzE Spoedeisende Psychiatrie).

Er is geen specifieke waarneemregeling. Wanneer KPP met verlof is zal dit besproken worden met iedere client en gekeken worden wat nodig is ter overbrugging. Indien nodig zal in samenspraak met de huisarts/POH-GGZ gekeken worden naar een passende waarneming.

Specifieke afspraken zijn vastgelegd in stroomschema GGZ/SHoKo/Eindhoven/Helmond