Gespecialiseerde GGZ

Behandeling in de gespecialiseerde ggz (de voormalige 2e lijn)

Zijn de problemen complexer en langdurend of, bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn

Wie doet de behandeling?
U wordt behandeld door een klinisch psycholoog van KPP. De huisarts is degene die u gericht verwijst; naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.