Basis GGZ

Behandeling in de generalistische basis-ggz (de voormalige 1e lijn)

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van vermoeden van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

Wie doet de behandeling?
U wordt behandeld door een klinisch psycholoog van KPP. De huisarts is degene die u verwijst.