Afspraken

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken met behulp van het aanmeldformulier. U kunt uiteraard ook telefonisch of per email contact opnemen. De gegevens vindt u op de contactpagina.

Voor uw eerste afspraak vragen wij u om een ingevuld en ondertekende behandelovereenkomst en akkoordverklaring mee te nemen. U kunt de behandelovereenkomst downloaden en de akkoordverklaring downloaden om digitaal in te vullen of te printen.

Wachtlijsten
Er is op dit moment geen aanmeldstop, wat betekent dat op dit moment nieuwe clienten worden aangenomen. De actuele wachttijden zijn onder het kopje ''nieuws'' op de website te lezen. Wel kunt u altijd vragen om op de wachtlijst van KPP geplaatst te worden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vastgesteld (de treeknormen).

Annuleren
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Voor afspraken op een maandag moet u dit vrijdag voor 12.30 uur doen. Afspraken die later of niet worden afgezegd worden in rekening gebracht tegen het standaardtarief a 65 euro. Deze kosten worden niet gedekt door uw zorgverzekeraar.