Verwijzing naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz

Basis GGZ
U kunt patiënten doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz indien er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens – op basis van diagnostiek door de ggz-professional- in aanmerking voor een
Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komen zij terecht in de Behandeling Chronisch.

Gespecialiseerde GGZ
Zijn de problemen complexer en langdurend of, bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan kunt u naar de gespecialiseerde ggz verwijzen, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Brochure LVVP
Meer informatie vindt u in de LVVP Verwijzersfolder (PDF).

Voor een adequate verwijzing van patiënten naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz kunt u gebruikmaken van het onderstaande stroomdiagram (bron: bovengenoemde folder). Daarbij zij aangetekend dat de vrijgevestigde psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog werkzaam zijn in een multidisciplinaire context. Dit betekent dat de praktijk zo is georganiseerd dat medebehandelaren uit andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, als dat voor de behandeling noodzakelijk is.