Kosten

Hoe wordt psychische zorg vergoed in de vrijgevestigde praktijk?
De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of uw behandelaar al dan niet een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. In alle gevallen hebt u een schriftelijke verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. U kunt deze het eerste gesprek meebrengen en aan de behandelend psycholoog overhandigen.

Natura- en restitutiepolissen
KPP heeft voor 2023 contracten afgesloten met de volgende groepen zorgverzekeraars:

  • CZ groep (basis en gespecialiseerde GGZ)
  • Achmea/Zilveren Kruis (basis en gespecialiseerde GGZ)
  • Cooperatie VGZ (basis en gespecialiseerde GGZ)
  • ONVZ (basis en gespecialiseerde GGZ)

Wanneer u een restitutiepolis hebt, krijgt u, ongeacht de zorgverzekeraar bij wie u aangesloten bent, 100% vergoed. Wanneer u een naturapolis hebt afgesloten, krijgt u in ieder geval een deel van de kosten terug, het percentage hangt af van de zorgverzekeraar. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. In 2023 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts.

De wijze waarop uw behandeling wordt gedeclareerd staat beschreven in het zorgprestatiemodel. Dit model wordt uitgelegd in deze animatie. Meer informatie over de maximum tarieven staat in NZA-tarieven-klinisch-psycholoog-2023. Meer informatie over uw eigen risico vindt u in deze Factsheet-Zorgprestatiemodel-en-eigen-risico-okt-2021.

No show
Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Uw behandelaar mag hiervoor zelf een tarief bepalen en zal u hierover bij de aanvang van de therapie nader informeren. Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Coaching
De kosten voor coaching zijn 175,- euro per gesprek, ex btw (60 min). Aangezien dit buiten de zorgverzekering valt, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten zijn voor eigen rekening.